VISIONS MC HELPT JE OM DUURZAAM SUCCESVOL TE WORDEN.

In de B2B omgeving ondersteunt en stimuleert Visions MC bedrijven bij het helder en actueel maken van hun sales en marketing strategie. Samen zorgen we voor de implementatie van de vertaling van het verkoop- en marketing plan naar duurzaam succes.

Marketing Scan

De marketing scan is een soort second opinion. Met een frisse blik wordt gekeken naar jouw sales en marketing activiteiten, inclusief de communicatie en promotie .
Het is een beperkte analyse, een quick scan, waarbij de SWOT analyse ook een onderdeel vormt.

De resultaten kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse en mogelijk de implementatie van de aanbevelingen die uit de scan voortkomen.

Ben je klaar voor de huidige uitdagingen in de B2B Markt?

Meer spelers op de markt
Veranderingen gaan steeds sneller
Klanten worden veeleisender
Budgetten staan onder druk
Export wordt steeds belangrijker.

Visions MC helpt je om duurzaam succesvol te worden.

In de B2B omgeving ondersteunt en stimuleert Visions MC bedrijven bij het helder en actueel maken van hun sales en marketing strategie. Samen zorgen we voor de implementatie van de vertaling van het verkoop- en marketing plan naar duurzaam succes.

Wat levert u dit op?

Een duidelijke focus voor de komende periode leidt tot concrete acties
Een helder kader zodat er een totaalfocus is wat versnellend werkt
Een effectief en resultaatgericht plan
Duidelijkheid bij en betrokkenheid van elke medewerker in uw bedrijf waardoor met positieve energie en inspiratie duurzame resultaten worden geboekt.
Samen zoeken we nieuwe wegen en richtlijnen voor groei. Op creatieve wijze realiseren we successen in de markt. Door te zoeken naar manieren waarop jouw ambities bereikt kunnen worden.

Samenwerken

Samenwerken is efficiënt en het inspireert. Daarmee creëer je draagvlak en betrokkenheid. Vooral in de uitvoering blijkt hoe waardevol dat is. We borgen de resultaten en vieren samen de successen

Resultaat in de markt

De waarde van een plan komt in de uitvoering tot uitdrukking. Ik initieer dat iedereen daadwerkelijk en doelgericht aan de slag gaat.

Verbinden? Een afspraak? Ik hoor graag van je!

Wat leuk om met je te verbinden en te sparren over genietwerken, jouw missie, je verkoop-team, je resultaten, je bedrijfsprocessen. Ik ben graag gemakkelijk bereikbaar voor je.
Contactformulier
check